3M maakt gebruik van cookies op deze website U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de instellingen met betrekking tot cookies te allen tijde aanpassen door op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina te klikken.

Door te klikken op 'Aanvaarden en doorgaan' bevestigt u dat u instemt met het gebruik van cookies op uw computer

Aanvaarden en doorgaan

Ga naar hoofdnavigatie Ga naar sitenavigatie Ga naar hoofdmenu All 3M.com Site Map

incontinentiedermatitis (IAD)

Demografie & Prevalentie

Optimal Skincare

Verdienen uw patiënten optimale huidzorg?

Een gezonde huid moet beschermd worden. De huid biedt bescherming tegen mechanische beschadigingen, druk, temperatuurveranderingen, micro-organismen en irriterende stoffen. Het natuurlijke verouderingsproces vermindert het vermogen van de huid om zich tegen dergelijke invloeden te beschermen.

Door de toenemende vergrijzing komen chronische ziektes vaker voor en is er een grotere kans dat ze samengaan met twee andere problemen:

1) Verhoogde zorglast omdat de patiënten bedlegerig zijn en in bed gewassen moeten worden

2) Aan chronische ziektes gerelateerde incontinentie, wat dan kan lijden tot incontinentiedermatitis (IAD)

Een vergrijzende bevolking

De statistieken over de vergrijzende bevolking wijzen op de noodzaak voor een andere aanpak. Cijfers gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat er meer personeel nodig is om onze vergrijzende bevolking te verzorgen.

186% 74% 25-30%

toename van het bevolkingssegment dat 85 jaar en ouder is van 14 miljoen tot 40 miljoen

toename van het bevolkingssegment dat 65 jaar en ouder is van 129 miljoen in 2010 tot 224 miljoen in 2050

van de mensen van 85 jaar of ouder heeft een zekere mate van cognitieve achteruitgang. Het risico op dementie neemt sterk toe bij het ouder worden.

Prevalentie van incontinentiedermatitis (IAD)

Prevalence Graph

"De kans op decubitus was 22 keer groter bij volwassen ziekenhuispatiënten met fecale incontinentie in vergelijking met ziekenhuispatiënten zonder fecale incontinentie... en 37,5 keer groter bij patiënten met zowel een verminderde mobiliteit als fecale incontinentie." JoAnn Maklebust, MSN, RN, CS, NP en Morris A. Magnan, MSN, RN2

Terug naar boven

 

Wat is IAD?

IAD

Incontinentiedermatitis (IAD)

Als de huid van uw patiënt blootgesteld wordt aan urine en/of fecaliën, zal dit een negatieve impact hebben op de huidintegriteit:

  • Vocht vermindert de stevigheid van de huid en maakt deze meer kwetsbaar voor wrijving. Dit kan leiden tot vochtgerelateerde beschadiging van de huid en schaafwonden. Urine kan de weefseltolerantie tegenover wrijving, verschuiving en/of druk verminderen.
  • Een verhoogde pH-waarde van de huid kan de groei van pathogenen bevorderen.
  • Fecale enzymen kunnen de huid rechtstreeks beschadigen.
  • De combinatie van chemische (traditionele zeep) en fysieke (wassen) irritatie resulteert in een verzwakte huid.1,3,11
Quote

Hoewel incontinentiedermatitis (IAD) en decubitus klinisch en pathologisch verschillende aandoeningen zijn, is er bewijs dat een verband aantoont tussen incontinentiedermatitis (IAD), de belangrijkste oorzakelijke factoren ervan en decubitus.12

Een studie (Maklebust 1994) toonde aan dat de kans op decubitus 22 keer groter is bij volwassen ziekenhuispatiënten met fecale incontinentie in vergelijking met ziekenhuispatiënten zonder fecale incontinentie; en 37,5 keer groter bij patiënten met zowel een verminderde mobiliteit als fecale incontinentie.2

IAD Table Terug naar boven

Wasdoekjes

Protect

3 Eenvoudige stappen om IAD te verminderen

De drie aanbevolen stappen om de kans op incontinentiedermatitis (IAD) te verminderen zijn:

1. De huid reinigen

2. De huid dagelijks hydrateren (en wanneer nodig de epidermale lipiden te vervangen)

3. Een barrièrecrème of -spray aanbrengen als de patiënt significante urine of fecale incontinentie heeft (of beide)1, 4, 13

Als we rekening houden met het bewijs dat een verband tussen IAD, de belangrijkste oorzakelijke factoren en decubitus suggereert, moet incontinentiezorg volgens deze 3 stappen uitgevoerd worden.

Verminder de prevalentie van IAD met 3-in-1 wasdoekjes voor perineale verzorging

Een studie heeft aangetoond dat het implementeren van deze 3 stappen resulteerde in een significant verminderde prevalentie van incontinentiedermatitis. Hierbij zijn, voor de perineale verzorging, 3-in-1 wasdoekjes gebruikt in plaats van water en een pH-neutrale zeep om IAD te voorkomen en te behandelen. Deze bevindingen leveren indicatief bewijs voor het gebruik van 3-in-1 wasdoekjes voor perineale verzorging als een effectieve manier van verzorging in vergelijking met het gebruik van water en een pH-neutrale zeep.8
 

Advantages of 3M Cavilon Continence Wipes

1. 1-Verzorging in één stap: Reinigen, Hydrateren & Beschermen
2. Vermindert de benodigde reinigingstijd met 43%16
3. Meer hygiënische procedure in vergelijking met het gebruik van waskommen5, 9, 10, 11
4. Efficiënte preventie van IAD8
5. Verhoogt het comfort van zowel de patiënt als de verpleegkundige6
6. Betere naleving van zorgprotocollen11

Cavilon Wipes

Terug naar boven

 

Klinisch Bewijs

Doekjes met 3% dimethicone zijn efficiënt

Een studie heeft aangetoond dat het implementeren van deze 3 stappen resulteerde in een significant verminderde prevalentie van incontinentiedermatitis. Hierbij zijn, voor de perineale verzorging, 3-in-1 wasdoekjes gebruikt in plaats van water en een pH-neutrale zeep om IAD te voorkomen en te behandelen. Deze bevindingen leveren indicatief bewijs voor het gebruik van 3-in-1 wasdoekjes voor perineale verzorging als een effectieve manier van verzorging in vergelijking met het gebruik van water en een pH-neutrale zeep.8

Opmerkelijke resultaten

Results

Verband tussen waskommen en in het ziekenhuis opgelopen infecties

Diverse gepubliceerde studies tonen een sterk verband aan tussen het gebruik van waskommen en het overbrengen van ziektekiemen van de ene patiënt naar de andere.
De ziekenhuisomgeving wordt steeds meer aanzien als een broedplaats voor infecties. Tijdens een onderzoeksperiode van 44 maanden werden er stalen genomen van 1103 waskommen in 88 ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Canada. In totaal was 62,2% van de waskommen besmet met (vaak in ziekenhuizen voorkomende) ziektekiemen.
Bron: Marchaim D, et al., Hospital bath basins are frequently contaminated with multi-drug resistant human pathogens. Poster presented at SHEA 21st Annual Scientific Meeting,2011 April 9

Contaminated

In een andere studie zagen ziekenhuishygiënisten een stijging in CAUTI's (Catheter Acquired Urinary Tract Infections; kathetergerelateerde urineweginfecties). Ze elimineerden de waskom bij patiënten met een katheter. Binnen een maand werd de incidentie van CAUTI's herleid tot nul en gedurende vijf maanden bleef dat ook zo.10

Verband tussen Decubitus en IAD

Een systematische review en meta-analyse werd uitgevoerd om het verband tussen incontinentiedermatitis (IAD), de belangrijkste oorzakelijke factoren (incontinentie en vocht) en decubitus te identificeren. In de meeste studies (86%) werd een significant verband gevonden tussen de variabelen die van belang zijn. Dit bewijs wijst op een verband tussen IAD, de belangrijkste oorzakelijke factoren en decubitus.12

Verhoog de efficiëntie van het personeel

Staff

Referenties

1. Gray M, et al., JWound Ostomy Continence Nurs. 2007 Jan-Feb;34(1):45-54.
2. Maklebust J, Magnan MA,AdvWound Care. Nov 1994;7(6):25, 27-8, 31-4 passim
3. Incontinence Associated Dermatitis (IAD): Best Practice for Clinicians. Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 2011
4. Doughty D, et al. Incontinence Associated Dermatitis: Consensus Statements, Evidence – Based Guidelines for Prevention and Treatment, and Current Challenges, Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. 2012; 39(3):303-315
5. Johnson D, Lineweaver L, Maze L, Patients bath basins as potential sources of infection: multicenter sampling study. Am J Critical Care 2009; 18:31-40
6. Knibbe N, et all., LOCOmotion, Ergonomic aspects of washing without water, 2005
7. Lewis-Byers K, Thayer D. Kahl A. An evaluation of two incontinence skin care protocols in long-term care settings. Ostomy Wound Management. 2005; 4
8. (12): 44-51 8. Beeckman D. A 3-in-1 Perineal Care Washcloth Impregnated With Dimethicone 3% Versus Water and pH Neutral Soap to Prevent and Treat Incontinence-Associated Dermatitis. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2011;38(6):627-634.
9. Marchaim D, et al., Hospital bath basins are frequently contaminated with multi-drug resistant human pathogens. Poster presented at SHEA 21st Annual Scientific Meeting, 2011 April
10. Stone S, et al., Removal of bath basins to reduce catheter-associated urinary tract infections. Poster presented at APIC 2010
11. Mayrovitz HN, Sims N. Biophysical effects of water and synthetic urine on skin. Adv Skin Wound Care. 2001; 14 ( 6 ): 302-308.
12. Beeckman D. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Incontinence-Associated Dermatitis, Incontinence, and Moisture as Risk Factors for Pressure Ulcer Development. Research in Nursing & Health. 2014
13. Beeckman D, Schoonhoven L,. Prevention and treatment of incontinence-associated dermatitis: literature review. Journal of Advanced Nursing.

Terug naar boven

IAD Global Expert

IAD Global Expert Panel Document

Zoals u in de voorgaande pagina’s heeft kunnen lezen is IAD een wereldwijde uitdaging in de gezondheidszorg. In diverse landen blijkt het bieden van goede zorg, ter preventie van IAD, een probleem te zijn. Belangrijkste oorzaak voor deze problemen ligt in het ontbreken van gestandaardiseerde definities en terminologie, hoogwaardige studies en internationale of nationale richtlijnen.

Met deze situatie in het achterhoofd heeft Wounds International in samenwerking met 3M, in september 2014, de eerste echte internationale groep van experts op IAD gebied bij elkaar gebracht. In Londen zijn 14 experts bijeen gekomen met de bedoeling om best practices te delen en het mondiale kennis tekort op het gebied van IAD te herzien. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren; risicobeoordeling; de rol van IAD in de ontwikkeling van decubitus; beoordeling en indeling van IAD; preventie en behandeling van IAD.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een document ontwikkeld waarin de conclusies van het expert panel zijn opgenomen. Na beoordeling door het panel en een bredere groep deskundigen is het document nu beschikbaar!

Het document geeft praktische aanwijzingen om IAD juist te beoordelen, te voorkomen en te behandelen. Tevens voorziet het document in een handleiding om IAD preventie in uw zorginstelling te bevorderen.

Klik hier om het document te downloaden

Hieronder lichten verschillende experts toe waarom zij hebben deelgenomen aan het panel en wat de toegevoegde waarde van het document is. 

 
     
 

Terug naar boven

Meer informatie

Lees meer Cavilon Wipes