3M maakt gebruik van cookies op deze website U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de instellingen met betrekking tot cookies te allen tijde aanpassen door op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina te klikken.

Door te klikken op 'Aanvaarden en doorgaan' bevestigt u dat u instemt met het gebruik van cookies op uw computer

Aanvaarden en doorgaan

Ga naar hoofdnavigatie Ga naar sitenavigatie Ga naar hoofdmenu All 3M.com Site Map

Kijk!

 

Helpende Hand - Reglement

Medewerkers van 3M Belgium hebben, afdelingsgewijs de ruimte om een aantal dagen per jaar, ‘onder werktijd’ vrijwilligerswerk te doen voor niet-commerciële organisaties. Het is de intentie om minstens één project elke maand met mankracht te ondersteunen.

Wie kunnen zich aanmelden

Verenigingen, stichtingen of andere niet-commericiële organisaties kunnen zich aanmelden, mits de aanmelding voldoet aan de gestelde criteria.

Criteria

  1. De Aanmelder is een niet-commerciële organisatie.
  2. De Aanmelder is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  3. De aanmelding dient gegevens te bevatten waaruit blijkt dat de besteding in lijn is met de doelstellingen van het 3M Fonds.
  4. De aanmelding dient gegevens te bevatten waaruit blijkt dat de besteding plaatsvindt in België.
  5. De doelstellingen van de organisatie moeten in lijn zijn met visie, missie en bedrijfsdoelstellingen van 3M.
  6. Waarneer de aanvraag wordt uitgevoerd is 3M gerechtigd deze informatie en het daarbij behorende grafische materiaal te gebruiken voor publicatie- en/of communicatiedoeleinden.

Deelname- en toekenningproces

Het deelname- en toekenningproces van de ‘Helpende Hand’ uit het 3M Fonds, bestaat uit een aantal stappen, nl:
  1. Aanmelding
  2. Selectie
  3. Uitvoering
  4. Verslaggeving

Aanmelding
Organisaties kunnen zich uitsluitend aanmelden via het aanvraagformulier op de website www.3MFonds.be;
De omschrijving van de aanmelding voor de ‘Helpende Hand’ van het 3M Fonds, bevat ook door de aanmelders aangedragen argumenten waaruit blijkt waarom de organisatie de hulp nodig heeft en in welk deel van het project (en hoe) door de vereniging zelf wordt voorzien.

Selectie
Door afdelingen van 3M-vestigingen in België, worden de binnengekomen aanmeldingen periodiek bekeken en wordt een keuze gemaakt voor een ‘te adopteren’ project;
Na keuze voor een project wordt contact opgenomen met de aanmelders;
Correspondentie voordien is niet gewenst en kan leiden tot ‘diskwalificatie’;
Het 3M Fonds behoudt zich het recht voor om aanmeldingen af te wijzen als lijkt of blijkt dat door deze aanmeldingen of nominaties belangen of beeldvorming over het 3M Fonds of haar donateur(s) worden geschaad. Over beslissingen hieromtrent is geen correspondentie mogelijk.
Na goedkeuring van de aanmelding wordt in overleg met de Aanmelder een datum bepaald wanneer de aanvraag wordt uitgevoerd.
Na uitvoering van de aanmelding wordt deze als project op de website www.3MFonds.be gepubliceerd.

Uitvoering
In samenspraak met de aanvrager en de aanbieder wordt een plan van aanpak gemaakt voor uitvoering van het ‘Helpende Hand’ project;
Het gaat bij de ter beschikking van ‘mankracht’ altijd om groepen (nooit individuen) van gemiddeld vijf personen gedurende maximaal twee dagen per project;
De toekenning / toezegging is pas definitief als overeenstemming is bereikt over dit plan van aanpak.

Verslaggeving
De aanvrager heeft de verplichting om na voltooiing van het project binnen twee weken een verslag te sturen, voorzien van fotomateriaal, over uitvoering en bevindingen;
3M heeft het recht om een reportage of verslag te publiceren - in woord en/of beeld.