3M maakt gebruik van cookies op deze website U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de instellingen met betrekking tot cookies te allen tijde aanpassen door op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina te klikken.

Door te klikken op 'Aanvaarden en doorgaan' bevestigt u dat u instemt met het gebruik van cookies op uw computer

Aanvaarden en doorgaan

Ga naar hoofdnavigatie Ga naar sitenavigatie Ga naar hoofdmenu All 3M.com Site Map

Internet Privacybeleid

3M Belgium

Inhoud

3M wereldwijd internetprivacybeleid

3M respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een samenvatting van welke persoonsgegevens en andere informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij die eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens worden eveneens beschreven.

3M voert een beleid waarbij alle van toepassing zijnde regelgeving voor privacy- en gegevensbescherming wordt nageleefd. Het beleid weerspiegelt hoe belangrijk wij het vinden om het vertrouwen van onze klanten, handelspartners en anderen die hun persoonsgegevens met ons delen te winnen en te behouden.

Dit beleid is in het algemeen van toepassing op alle internetsites die door of namens 3M en haar bedrijfseenheden wereldwijd worden beheerd (elk daarvan is een '3M-internetsite').

Return to Top

Privacyverklaringen website

Hoewel dit beleid van toepassing is op alle 3M-internetsites, heeft elke 3M-internetsite een ander doel en andere kenmerken. Indien bijkomende of andere bekendmakingen vereist zijn voor een specifieke 3M-internetsite, zullen wij deze bekendmakingen doen op de site zelf of in een aparte op die site geplaatste websiteprivacyverklaring. Elke individuele bekendmaking of websiteprivacyverklaring op de 3M-website vormt een aanvulling op of een wijziging van dit beleid.

Return to Top

Uw toestemming

Door gebruik te maken van de 3M-internetsite verklaart u zich akkoord met dit privacybeleid. Door persoonlijke informatie aan ons te geven, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van deze informatie zoals beschreven in dit beleid en in alle van toepassing zijnde nationale of websiteprivacyverklaringen.

Return to Top

Vrijwillig verstrekte informatie

3M verzamelt de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt om deel te nemen aan een activiteit of gebruik te maken van een functie op een 3M-internetsite. 3M kan bijvoorbeeld informatie verzamelen die u verstrekt wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen per e-mail, wanneer u een enquête invult, productinformatie vraagt, ons een vraag stelt of ons feedback mailt. In veel gevallen zal deze informatie uit persoonsgegevens bestaan.

3M gebruikt uw informatie voor de doeleinden waarvoor u deze verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om de door u gevraagde nieuwsbrieven per e-mail te leveren.

Op vele 3M-internetsites is het mogelijk om keuzes te maken in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het ogenblik dat en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wij kunnen de informatie die we verzamelen op 3M-internetsites ook gebruiken voor verschillende handelsdoeleinden, zoals service, fraudepreventie, verbetering van onze producten en diensten en om mogelijk interessante informatie en aanbiedingen voor te stellen aan u en uw bedrijf. Wij kunnen ook de persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Return to Top

Automatisch verzamelde informatie

3M verzamelt informatie die door uw webbrowser automatisch naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans het IP-adres van uw internetserviceprovider, de naam van uw besturingssysteem (zoals Macintosh® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Safari®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verzendt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Wij gebruiken deze informatie om onze sites te verbeteren en ze meer compatibel te maken met de door onze internetbezoekers gebruikte technologie.

Return to Top

Cookies

Een “cookie” is een gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en gelijkaardige technologieën kunnen uw gebruikerservaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan, uw online-ervaring te personaliseren, items bij te houden in uw winkelmand en soms ook door advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.

Al onze 3M-internetsites gebruiken "sessiecookies". Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wanneer u bijvoorbeeld de 3M-productcatalogus doorbladert, plaatsen we een sessiecookie om te markeren welke pagina's u hebt bekeken. We kunnen deze informatie aanwenden om u andere producten aan te bevelen die eventueel interessant kunnen zijn voor u.

Sommige 3M-internetsites gebruiken ook "permanente cookies". Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. Ze blijven op uw computer totdat u ze wist of tot ze vervallen. Door uw computer een uniek ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren, die dan automatisch door ons worden geleverd bij een volgende bezoek, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om een andere aankoop te doen, zal uw leveringsadres reeds ingevuld zijn en hoeft u het alleen nog te bevestigen.

Return to Top

Cookie-instellingen op uw computer

Wanneer u een 3M-internetsite voor het eerst bezoekt, worden bovenaan de pagina knoppen weergegeven waarmee u cookies kunt toestaan op de site of waarmee u uw opties voor gebruik van cookies op de site kunt doorlopen.

 • Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, klikt u op “Voorkeuren bevestigen” en kunt u doorgaan met uw bezoek.
  • Als u “Ik ga akkoord en wil doorgaan” selecteert, dan aanvaardt u het gebruik van cookies op de site en kunt u gewoon doorgaan met uw bezoek.
  • Als u “Meer informatie” selecteert, verschijnt er een vak met meer gedetailleerde opties voor uw cookie voorkeuren. Doorloop de beschrijvingen van de cookies, verschuif de balk en selecteer welk type cookies u wilt toestaan tijdens uw bezoek.
   • U kunt de Noodzakelijke cookies niet deactiveren, aangezien die noodzakelijk zijn voor de functies op de site.
   • Tijdens uw bezoek aan een 3M-internetsite kunt u op ieder gewenst moment klikken op de koppeling "Cookie voorkeuren" onderaan elke pagina, om toegang te krijgen tot informatie over cookies en uw instellingen te wijzigen.

Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden wanneer u een 3M-internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als uw browser bepaalde cookies weigert.

Daarnaast kunt u ook uw browser zodanig instellen dat cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst.

Return to Top

Gebruiken en delen van uw persoonsgegevens

3M zal geen persoonsgegevens die op haar internetsites werd verzameld aan mailing list brokers verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op vele 3M-internetsites is het mogelijk om keuzes te maken in verband met de bekendmaking en/of overdracht van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het ogenblik dat en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Behalve in de hierna vermelde gevallen, zal 3M geen persoonsgegevens over bezoekers van 3M-internetsites vrijgeven:

 • Behalve indien dit specifiek vermeld staat, kunnen we informatie die werd verzameld op 3M-internetsites gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, om u informatie te verstrekken (als u deze hebt aangevraagd) voor marketing en onderzoek, en voor alle andere doeleinden die op de site worden gespecificeerd.
 • 3M kan uw persoonsgegevens delen met andere 3M-bedrijfseenheden. Wanneer we dat doen, zullen deze andere 3M-bedrijfseenheden uw gegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde).

3M kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die wij in dienst nemen voor ondersteunende dienstverlening. Deze derden mogen de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen gebruiken om diensten uit te voeren namens ons en moeten uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.

 • In sommige gevallen kan 3M uw persoonsgegevens delen met derden die als onze partner producten en diensten aan onze klanten aanbieden. Wanneer wij dat doen, zullen wij van onze handelspartners eisen dat zij die persoonsgegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde) en alleen zoals toegestaan volgens dit beleid, volgens alle toepasselijke nationale of websiteprivacyverklaringen, en volgens alle toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.
 • In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens delen met of overdragen aan derden die geen band met ons hebben. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan een derde (i) op uw verzoek; (ii) om te voldoen aan een wettelijk vereiste of een gerechtelijk bevel; (iii) om een mogelijk misdrijf te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal; (iv) in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, vereffening of ontbinding van 3M of een bedrijfseenheid van 3M; of (v) onder soortgelijke omstandigheden. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij de passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Return to Top

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Uw persoonsgegevens zullen meestal worden opgeslagen in 3M-databases of databases die door onze serviceproviders worden bijgehouden. De meeste van deze databases zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

3M neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken bijvoorbeeld secure sockets layer (SSL) technologie om persoonsgegevens over het internet te verzenden.

We beperken de toegang tot persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden.

Hoewel wij veiligheidsmaatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen niet toegestane bekendmaking, verkeerd gebruik of wijziging, dient u er rekening mee te houden dat gegevensoverdracht via internet nooit 100% veilig of gevrijwaard van fouten is. 3M is niet verantwoordelijk voor veiligheidsovertredingen die buiten onze redelijke controle vallen.

Return to Top

Safe Harbor

3M heeft de naleving van het VS-EU Safe Harbor programma en het Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor programma gecertificeerd met betrekking tot bepaalde categorieën van persoonlijk identificeerbare informatie overgedragen naar de Verenigde Staten vanuit de EU, de EER en Zwitserland. Klik hier voor meer informatie over 3Ms Safe Harbor certificering.

Return to Top

Koppelingen naar internetsites van derden

3M-internetsites kunnen koppelingen bevatten naar internetsites die niet door 3M worden beheerd. Deze koppelingen worden verstrekt als een dienst en impliceren niet dat wij de activiteiten of de inhoud van deze sites goedkeuren, noch dat wij met de operators van die sites geassocieerd zijn. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid op de door u bezochte websites te lezen, voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

Return to Top

Toegang tot persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u op een 3M-internetsite aan ons verstrekt, bekijken, verbeteren en bijwerken met behulp van de feedbackmechanismen die op de betreffende 3M-internetsite worden verstrekt, door contact met ons op te nemen via e-mail of door te schrijven naar het volgende adres: 3M Belgium bvba/sprl, Hermeslaan 7, 1831 Diegem.

Return to Top

Bewaring van persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en het gebruik van de verzamelde informatie. Er bestaan wettelijke voorschriften die specifieke termijnen voorschrijven voor bepaalde types van gegevens. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

Return to Top

Kinderen

3M-internetsites zijn in het algemeen niet bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. 3M zal niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen op de internetsites vragen of verzamelen, behalve zoals toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet.

Return to Top

Vragen over dit beleid en onze privacyverklaringen

Als u vragen hebt over dit beleid, een land, een websiteprivacyverklaring of ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of schrijven naar

3M Belgium bvba/sprl,
Hermeslaan 7
1831 Diegem

Return to Top

Wijzigingen aan dit beleid en onze privacyverklaringen

Wijzigingen aan dit privacybeleid worden op deze site gemeld. 3M behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonsgegevens die verzameld worden na publicatie van de melding.

Return to Top

Dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 26 januari 2015.