3M maakt gebruik van cookies op deze website U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de instellingen met betrekking tot cookies te allen tijde aanpassen door op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina te klikken.

Door te klikken op 'Aanvaarden en doorgaan' bevestigt u dat u instemt met het gebruik van cookies op uw computer

Aanvaarden en doorgaan

Ga naar hoofdnavigatie Ga naar sitenavigatie Ga naar hoofdmenu All 3M.com Site Map

Belgïe > Ons Bedrijf > Onze onderneming > Aanvaardingsplicht voor Elektrische en Elektronische Apparatuur

Company Information
 Verantwoord Ondernemen

Wat is "sustainable development"?

"Sustainable development" of "sustainability" betekent dat we ons niet alleen wijden aan het helpen van de behoeften van de gemeenschap van vandaag, maar ook de mogelijkheden van generaties in de toekomst respecteren om ook aan hun behoeften tegemoet te komen.

Aanvaardingsplicht voor Elektrische en Elektronische Apparatuur

Aanvaardingsplicht
Sinds 1 juli 2001 bestaat in België de zogenaamde “aanvaardingsplicht” voor AEEA. Deze wettelijke verplichting houdt in dat fabrikanten en invoerders van EEA verantwoordelijk zijn voor de terugname en de recyclage van de door de consument afgedankte apparaten.Recupel - Ecotrel

Aangezien milieubescherming en afvalbeheer in België gewestelijke aangelegenheden zijn, wordt deze materie gereglementeerd door verschillende decreten en ordonnanties. De meeste farbikanten en invoerders van toestellen zijn echter werkzaam in de drie gewesten, waardoor een uniform terugnamesysteem op nationaal niveau onontbeerlijk is. Daartoe werd de vzw Recupel opgericht uit overeenkomsten tussen de drie regionale overheden en de industrie met als resultaat eenzelfde terugnamesysteem voor afgedankte elektrische ene elektronische toestellen. Deze “Milieubeleidsovereenkomsten betreffende de aanvaardingsplicht van AEEA” werden gesloten tussen de industrie enerzijds en de gewesten anderzijds. Recupel organiseert sindsdien in heel België de inzamellijk, sortering, verwerking en recyclage van AEEA. Hiervoor wordt een miliebijdrage gevraagd afhankelijk van het product daar de levensduur en de inzamel- of verwerkingskost bij afdanking ervan verschillend kan zijn. De lijst van deze milieubijdrages kan teruggevonden worden op de website van Recupel (www.recupel.be). Voor Luxemburg werkt 3M hiervoor samen met de vzw Ecotrel. De Luxemburgse productlijsten van AEEA vindt u op www.ecotrel.lu.

Logo Recupel         Logo Ecotrel 

Terugnameplicht
Op 27 januari 2003 werd Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende AEEA aangenomen. Deze Richtlijn voorziet de oprichting van een terugnamesysteem van AEEA vanaf augustus 2005 en werd in 2004 en 2005 in de wetgeving van de drie gewesten omgezet. De implementatie van deze wetgeving houdt een uitbreiding in van de voordien geldende Recupel-productlijsten.

Wat te doen met AEEA?
Afhankelijk van de staat van het apparaat zijn er verschillende mogelijkheden om de elektrische ene elektronische apparatuur te behandelen: 
1. Als het apparaat nog bruikbaar is, kan u h et steeds wegschenken of naar één van de vele kringloopwinkels brengen. U doet er vast iemand plezier mee!
2. Als het apparaat niet meer bruikbaar is:
         a. U geeft het toestel af in het containerpark
         b. U hebt het recht om het oude toestel in te leveren bij de handelaar. Deze is immers verplicht om het toestel gratis te “aanvaarden”, op voorwaarde dat u een nieuw, gelijkaardig toestel aankoopt.

Restriction of Hazardous Substances - RoHS
Om de volksgezondheid te beschermen en bij te dragen tot de verwijdering van AEEA vaardigde de Europese Unie maatregelen uit om het gebruik van gevaarlijke stoffen in AEEA te beperken: RoHS = Restriction of Hazardous Substances. Deze richtlijn 2002-95-EC ging van kracht op 1 juli 2006. Voor meer informatie: 

Wenst u te weten te komen of uw 3M product in lijn is met de geldende RoHs wetgeving? U kan hiervoor terecht op deze engelstalige website: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/RoHS-Cert/Home/
Handleiding: (Pdf,eng, 36KB) 

Voor alle verdere informatie kan u onder meer de volgende websites raadplegen: